• آخرین بروز رسانی : 1400/04/29

بیانیه حریم خصوصی

 

بیانیه حریم خصوصی


قابل توجه بازدیدکنندگان محترم بدینوسیله بیانیه حریم خصوصی سازمان انتقال خون را به اطلاع میرساند:

تارنمای سازمان انتقال خون به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق "منوی ارتباط با ما " مجهز می باشد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ساعات اداری، تماس برقرار نمایید. برای ارتباط و انعکاس شکایت می توانید با اطلاعاتی که از بخش تماس با ما بدست می آورید درخواست و یا پیشنهاد خود را ارائه نمایید. به محض اعلام درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین  زمان  ممکن  نتیجه پیگیری  درخواست  مطرح شده  به متقاضی  اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

تارنمای سازمان انتقال خون بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید. اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمیگیرد. این تارنما نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود به گونه ای که تجربه آنالین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است. این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی سازمان انتقال خون البرز به کار گرفته میشود و فرایند جمع آوری و استفاده از داده ها را کنترل میکند. با استفاده از پایگاه اینترنتی سازمان انتقال خون البرز، شما نسبت به موارد ذیل پیرامون داده ها، اعالم رضایت میکنید. جمع آوری اطلاعات شخصی شما سازمان انتقال خون اطلاعات هویتی و شخصی ـ مانند آدرس ایمیل، نام و شماره تلفن یا آدرس خانه و محل کار شما ـ را که در فرم های الکترونیکی این تارنما ثبت می نمایید گردآوری میکند. همچنین لطفا مدنظر داشته باشید که اگر خود شما مستقیما اطلاعات هویتی و شخصی یا داده های حساس شخصی را از طریق سازمان انتقال خون البرز افشا کنید، این اطلاعات ممکن است توسط سایرین به کار گرفته شود. این سازمان هیچ یک از ارتباطات آنالین خصوصی شما را رصد نمیکند. سازمان انتقال خون ایران شما را تشویق میکند تا بیانیه حریم خصوصی سایتهایی که میخواهید از طریق سازمان انتقال خون البرز به آنها لینک دهید، مرور کنید؛ به گونه ای که بدانید آن سایتها چه گونه اطلاعات شما را جمع آوری، استفاده و منتشر میکنند.

سازمان انتقال خون البرز نسبت به بیانیه حریم خصوصی و همچنین سایر محتواهای سایتهای خارج از خانواده سازمان انتقال خون البرز هیچگونه مسئولیتی ندارد. استفاده از اطلاعات شخصی شما سازمان انتقال خون البرز اطلاعات شخصی شما را جمع آوری و استفاده میکند تا بتواند پایگاه اینترنتی این سازمان را اجرا کرده و خدماتی که شما درخواست کرده اید را ارائه دهد. همچنین اطلاعات هویتی و شخصی شما را به منظور مطلع کردن شما نسبت به سایر محصولات و خدمات در دسترس در سازمان و وابستگانش استفاده میکند. همچنین ممکن است از طریق نظرسنجیها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما پیرامون خدمات فعلی و همچنین خدمات بالقوهای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیرد.

امنیت اطلاعات شخصی شما سازمان انتقال خون البرز اطلاعات شخصی و هویتی که شما بر روی سرورهای رایانه فراهم کرده اید، به شکل کنترل شده، امن و حفاظت شده، از دسترسی ها، استفاده و افشاهای تایید نشده محافظت میکند .